Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Umuma Mahsus Pasaport

Giriş
 5682 SAYILI PASAPORT KANUNUN 15. MADDESİDE BELİRTİLEN HÜKÜM ÜZERE UMUMA MAHSUS (BORDO) PASAPORTLAR;

 

            Türk vatandaşlarının umuma mahsus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre valiliklerce, yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından verilir.

            (Değişik dördüncü fıkra: 23/7/2010-6009/58 md.) Umuma mahsus münferit pasaportlar Kanunda yazılı istisnalar saklı kalmak ve altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde geçerli olmak üzere düzenlenir.

           

İlimizde Umuma Mahsus (bordo) Pasaport işlemleri Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü  tarafından yapılmaktadır.​

UMUMA MAHSUS DAMGALI PASAPORT ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 

Ø  Pasaport HARÇ BEDELİ makbuzu (işlem görüldü ya da alındı kaşesi ibareli),

Ø  Banka veya maliye veznesine yatırılan 108.00(YÜZ SEKİZ) TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

Ø   2(iki) Adet Biyometrik Fotoğraf

1. Arka fon beyaz olmalıdır.

2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır

3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır

4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.

5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır.

Ø  TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)

Ø   Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)

Ø    Daha önce pasaport alınmışsa, pasaportun geçerliliği bitmiş ise de başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir.


 

2018 YILI PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELLERİ

 

SÜRE

HARÇ BEDELİ

PAS. DEF. BDL.

TOPLAM

6 AY

137.40 TL

 108.00 TL

 245.50 TL

1 YIL

200.80 TL

 108.00 TL

 308.90 TL

2 YIL

327.80 TL

 108.00 TL

 435.80 TL

3 YIL

465.50 TL

 108.00 TL

 573.50 TL

4 -10 YIL

656 TL

 108.00 TL

 764.00 TLPASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELLERİ VERGİ DAİRELERİ VE ANLAŞMALI BANKALAR TARAFINDAN   TAHSİL EDİLMEKTEDİR.        
 
        
PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELLERİNİN TAHSİLİNDE YETKİLİ BANKALAR
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
T. HALK BANKASI A.Ş.
T. İŞ BANKASI A.Ş.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
AKBANK T.A.Ş.
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.

 

ÖNEMLİ:

1.      Pasaport müracaatı yapacak kişinin başvuru esnasında mutlaka bulunması gerekmektedir. Kişi olmadan ya da vekâletname ile müracaat kabul edilmemektedir.

2.      18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, pasaport müracaatında ‘küçükler ve kısıtlılar adına pasaport alabilmesi için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir. Muvafakat verecek kişiler (her iki ebeveyn) bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.

3.      Ayrıca yurt dışında bulunan vasi veya veli kendisine en yakın T.C. Elçiliği ya da Konsolosluğuna müracaat ederek muvafakatname verebilir.

4.      Parmak izi Çıktısı: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

 

ANNE BABA BOŞANMIŞ İSE

Çocuğun pasaport alabilmesi için mahkemece velayet hakkı kendisine verilmiş olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir. Boşanma ve velayet konusu nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise velayet sahibi ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.

ANNE BABADAN BİRİ VEFAT ETMİŞ İSE

Çocuğun pasaport alabilmesi için hayatta olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir.

ANNE BABA HİÇ EVLENMEMİŞ İSE

Bu durumda velayet hakkı anneye aittir. Annenin tek başına muvafakati işlemler için yeterlidir. B aba tanıma yapmış olsa bile çocuğun pasaport alması esnasında bilgisi ve izni gerekmemektedir. Babanın, ancak velayet davası açması ve çocuğun velayetinin babaya ya da ortak olarak anne-babaya verilmesi durumunda muvafakati aranmalıdır.
 ANNE BABADAN BİRİ YA DA İKİSİ HAPİSTE YA DA KISITLI İSE

Anne babadan birisi hapiste ya da kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kısıtlı almayan ebeveynin muvafakati işlemler için yeterlidir. Kısıtlı olan ebeveynin kısıtlı olduğunun (hapiste hükümlü olarak cezasının infazını bekleyen ebeveynler için cezaevinden alınacak hükümlü olduğuna dair yazılı belge ya da akli yeterliliğe sahip olmayan ebeveyn için müracaat memurunun kanaati) yetkili makamlarca kanıtlanması halinde diğer ebeveynin muvafakat vermesi çocuğun pasaport işlemleri için yeterlidir.

Cezaevinde tutuklu bulunan ebeveynler (tutukluluğun cezai bir müeyyide olmayıp sadece tedbir kararı olduğundan adli makamlarca kesin hüküm verilinceye kadar) ergin olmayan çocukları için muvafakat vermeleri gerekmektedir. Bu işlem noter tarafından yapılacağı gibi, tutuklu ebeveynin ve pasaport talep edilen çocukların açık kimlik bilgileri(T.C. Kimlik Numarası dahil) yanında çocukların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri muvafakatini içeren Cezaevi Müdürlüğü tarafından imzalanmış ve bağlı bulunulan Cezaevi Savcılığınca onaylanmış dilekçeler de muvafakatname olarak kabul edilecektir.

Anne babanın her ikisi hapiste yada kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kendisine mahkemece tayin edilmiş vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Eğer daha evvel çocuğa vasi atanmamış ise ilgili mahkemelere müracaat ederek vasi tayininin yapılması gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.

ANNE VE BABA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE

18 yaşından küçükler evlenmeleri halinde reşit kabul edilmektedir. Dolayısıyla anne baba 18 yaşından küçük ve evli ise çocuklarının pasaport alabilmesi için muvafakat vermeleri yeterlidir. Anne baba evli değil ise çocuğa mahkemece vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise vasiden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müra caat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.

ÇOCUK EVLATLIK EDİNİLMİŞ İSE

Çocuğun velayeti mahkemece kime/kimlere(Mahkeme çocuğun velayetini ebeveynlerden birine ya da her iki ebeveyne verebilmektedir) verilmişse ebeveynden/ebeveynlerden alınacak muvafakat ile işlem yapılır. Mahkemece velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir (Velayet müşterek olarak ebeveynlere verilmişse her iki ebeveyninin muvafakat vermesi gerekmektedir). Kesinleşmiş velayet kararı mahkemece ya da taraflarca nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.​


Ayrıntılı bilgi için;
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Polis Akademisi
  • Turn Back Crime
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER