Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Taşıma Ruhsatı

Giriş
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

TAŞIMA RUHSATI İŞLEMLERİ

Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler (Madde 7)

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu(Şehit yakınları anne, baba ve çocuklar bundan muaftır)

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6-Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler

7-Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir)

8-Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati


Kamu görevlileri (Madde 8)

(Polis,Vali,Savcı,Köy Muhtarı Güvenlik Korucuları vb..)

1-Dilekçe

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah Ruhsat İstek Formu

4- Görev Belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilmeli ve mühürlü


Fahri Temsilciler

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah Ruhsat İstek Formu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6-Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı


Basın Mensupları

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6-Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı

7-Sarı basın kartı fotokopisi


Kuyumcu ve Sarraflar

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi

7- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı

8- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı 9- Oda kayıt belgesi 10-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı


Patlayıcı Maddeleri Satın Alma ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi ve Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi

7- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı

8- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı 9- Oda kayıt belgesi

10-Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi

Bu iş yerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:

1- İş sahibinin yazılı müracaatı

2- İş sahibinden istenen belgeler

3- Güvenlik belgesi fotokopisi

4- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır)


 Banka Müdürleri

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6- Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmalı)


Yıllık Satış Tutarı (Ciro)

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi

7- Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı)

8- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı

9- Oda kayıt belgesi


Müteahhitler

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı

7-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı

8- Oda kayıt belgesi

9- İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi(Son bir yıl içerisinde)


Akaryakıt İstasyonu Sahipleri

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi 6- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi

7- Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı

8- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı 9- Oda kayıt belgesi

10- Bayilik sözleşme fotokopisi

 

Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı

7-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı

8-Oda kayıt belgesi

9-Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır)

Bu iş yerinde çalışan Bekçi, Veznedar ve Mutemetler için:

1-İş sahibinin yazılı müracaatı 2-İş sahibinden istenen tüm belgelerin aynısı 3-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır)

 

Arıcılık Yapanlar

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6- Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi

7- Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı

8-2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait)

9- Arıcılığın meskûn yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı

10- Oda kayıt belgesi

 

Avukatlar ve Noterler

 

AVUKATLAR:

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi 6- Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı

NOTERLER: Yukarıdaki belgelere ek olarak:

1-Noterlik görev belgesi

2- Vergi dairesi yazısı

3- Oda kayıt belgesi

 

Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6-Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı

7-Görevle ilgili seçim tutanağı


En Az Bir Dönem Köy veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

4- Müracaat esnasında parmak izi

5-Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi

6-İl/ilçe seçim kurulu yazısı


En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı  Yapmış Olanlar

1- Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe 

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Silah taşıma harç bedeli alındı makbuzu

4-Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu

5- Müracaat esnasında parmak izi

6-Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı

7-Görevle ilgili seçim tutanağı


Emekli Kamu Görevlileri (Emekliliklerinde Özel Kanunlarla Taşıma Hakkı Tanınanlar)

1-Silah taşıma, silah satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe

2-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3- Emekli Kimlik Kartı Fotokopisi ve emeklilik onayı

4-Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına dair kurum yazısı

5-Sağlık sebebiyle emekli edilenler ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu


  • CİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Polis Akademisi
  • Turn Back Crime