Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Özel Güvenlik İşlemleri

Giriş
   
​ÖZEL GÜVENLİK İŞLEMLERİ         

​​​SIRA NO ​HİZMETİN ADI ​BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
​​1
​​Özel Güvenlik
İzin Belgesi
(Kamu Kurum ve Kuruluşu)
​1- Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2- Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü,
3- Üniversiteler için Rektörün uygun görüşü,
4- Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü,
5- Belediye Başkanlıkları için Belediye Başkanının uygun görüşü,
6- İl özel idareleri için İl Valisinin uygun görüşü,
7-Okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.
​2
​Özel Güvenlik
İzin Belgesi
(Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalar)
​1- Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2- Site ve apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı
3- Özel Kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar.
4-Ticaret sicil gazetesinin yayınlanmış bir örneği, özel bankaların açılan şubelerine ait ticaret sicil gazetesi
5-Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar,
6-İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.
​3 ​Özel Güvenlik Hizmetini Sona Erdirmek ​1-Talep Yazısı
2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı
3-Özel Kuruluşlarda Yönetim Kurulu Kararı
​4 ​​Personel ve Silah Kadrolarının Arttırımı, İndirimi, Yeniden Belirlenmesi veya Hizmet Şeklini Değiştirilmesi ​1-Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında silah ve personel arttırımında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı
3-Özel Kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
4- Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
​5 Ünvan Değişikliği ​​1-Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2-Özel kuruluşlarda ünvan dediğikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve ticaret sicil gazetesinin yayınlanmış bir örneği, ticaret sicil gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
​6
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı
(Temel Eğitim)
​1- Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı getirilecek ve T.C. Kimlik no yazılı olacak)
2- Diploma fotokopisi (Aslı getirilecek)
3- ( Beyaz arka fon üzerinde , yüz hatları tamamen görünür olan ve son altı ay içinde çekilmiş olacak.)
4- Sağlık Kurulu Raporu (Hastaneden alınacak - aslı getirilecek)
5- Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası fotokopisi (Aslı getirilecek)
6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Muhtarlıktan - fotoğraflı ve mühürlü)
7- Kan Grubunu Gösterir Belge
8- Mavi Telli Dosya
9-Halkbank'a 20 TL Özel Güvenlik Kimlik Harcı yatırılacak
10-Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni Harcı Makbuzu ( Vergi Dairesine 737 TL )
7​
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı
(Yenileme Eğitimi)
​1- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik fotokopisi (Aslı getirilecek)
2- Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı getirilecek ve T.C. Kimlik no yazılı olacak)
3- Diploma Fotokopisi (Aslı getirilecek)
4- ( Beyaz arka fon üzerinde , yüz hatları tamamen görünür olan ve son altı ay içinde çekilmiş olacak.)
5- Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sertifikası fotokopisi (Aslı getirilecek)
6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Muhtarlıktan - fotoğraflı ve mühürlü)
7- Kan Grubunu gösterir belge
8- Mavi Telli Dosya
9- Halkbank'a 20 TL Özel Güvenlik Kimlik Harcı yatırılacak
​​8
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı
(Kayıp, yıpranma, zayi durumunda istenilecek belgeler )
​1- Kayıp Eşya Formu
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( Muhtar Onaylı , Fotoğraflı)
4- Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası Fotokopisi
5- 2( İki) adet Biometrik fotoğraf ( Beyaz arka fon üzerinde , yüz hatları tamamen görünür olan ve son altı ay içinde çekilmiş olacak.)
6-Mavi telli dosya
7-Halkbank'a 20 TL Özel Güvenlik Kimlik Harcı yatırılacak
​9 Görev Belgesi ve Silah Nakil Belgesi 1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2-Özel Güvenlik Kimlik Fotokopisi
3-Araç Ruhsat Fotokopisi
4-Silahın marka , model , cinsi ve seri numarası,
5-Görevlendirilecek olan iller ​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • CİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Polis Akademisi
  • Turn Back Crime