Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

cemisgezek

Giriş

                        

 ÇEMİŞGEZEK     

 
 
           Çemişgezek Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümü'nde 38°-39° doğu meridyenleri ile 39°-40° kuzey paralelleri arasında yer alan, Tunceli iline bağlı bir ilçedir. Tunceli il merkezinin güneybatısında bulunan Çemişgezek, doğusunda Pertek ve Hozat, kuzeyinde Ovacık ve Erzincan, batısında Elazığ ve Erzincan, güneyinde de Keban Baraj Gölü ile çevrilidir.
 
          İlçenin en önemli yükseltileri Pilav Tepe, Bozan Tepe, Kırklar Tepesi ve Yılan Dağıdır. İlçedeki en önemli akarsu ise Hozat’ın Ağviran Köyü'nden doğan ve Çemişgezek sınırları içinden geçerek Keban Baraj Gölü'ne dökülen Tağar Çayı'dır. Çemişgezek ilçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 975 m² dir. İlçenin güneyinde yer alan köylerde rakım düşerken kuzeye doğru çıkıldıkça rakım yükselmektedir. İlçenin toplam yüzölçümü km2'dir. Keban Baraj Gölü’nün teşekkülünden önce daha geniş bir alana sahip olan Çemişgezek’in 14 köyünün tamamen ve 12 köyünün de kısmen su altında kalması ile en verimli topraklarını da kaybetmiştir. 
 
        İlçenin Tunceli iline uzaklığı Pertek üzerinden 117 km, Elazığ iline uzaklığı 62 km, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine 71 km, Malatya’nın Arapkir ilçesine uzaklığı 74 km’dir.

         Çemişgezek çevresi, genelde bir plato özelliği gösterir. İlçe topraklarının kuzeyi Munzur dağları ( 3071 m ) eteklerinde ve oldukça dağlık ve engebeli bir alanda yer alır. Kuzeydeki Yılan (Kırklar) Dağı (2.950m) en önemli yükseltidir.

         Çemişgezek toprakları güneydeki Keban Baraj Gölüne doğru gidildikçe alçalır. Bu yapay gölün bir bölümü ilçe sınırları içinde kalır. Topraklarının bir kısmı Keban Baraj gölü altında kalmıştır.

       Eskiden Karasu ve Murat ırmaklarına katılan akarsular günümüzde bu baraj gölüne dökülür. Bunlardan en önemlisi bazı kaynaklarda Ali Boğaz Çayı (Tağar) olarak geçen Ormanyolu Çayı'dır. Bu akarsuyun vadi tabanı yer yer genişleyerek, yörede çok az rastlanan düzlükler oluşturur. Bir bölümü Keban Baraj Gölü altında kalmış olan bu düzlükler Pulur Ovası olarak adlandırılır.

Önemli Telefon Numaraları​

Kaymakamlık: (0428) 511 20 01 
Emniyet Müdürlüğü: (0428) 511 21 34 
Jandarma: (0428511 22 15 

Belediye Başkanlığı:(0428511 21 72 
Sağlık Ocağı: (0428511 21 32

 ​​
  • CİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Polis Akademisi
  • Turn Back Crime