Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Hozat

Giriş
HOZAT
                              İlçe Doğuda Tunceli Batıda Çemişgezek Kuzeyde Ovacık ve Güneyde Pertek ilçeleri ile komşudur . Dağlık bir yöre olan Hozat çevresi sarp dağlar ile çevrilidir.İlçe toprakları akar suların açtığı derin vadiler ile yarılmıştır . Yükselti Küzeyden Güneye  doğru azalır , karasal bir iklim yapısına sahiptir.

            İlçenin yüz ölçümü 630. KM. olan İlçe Merkezinin denizden yüksekliği 1520m dir yörenin en yüksek dağı 2500m ile Yılan dağıdır .Belli başlı akarsuları Hozat dersi , Tahar ve Değirmendere Çaylarıdır .İlçede görülen en yüksek sıcaklık 35 c ( derece ) , en düşük sıcaklı ise –10.5c(derecedir).

           Bitki örtüsü bakımından İlçenin dağları meşe ormanları ile kaplıdır . Dağların dorukları genelde çıplaktır , ilçede çok zengin yabanıl yaşam vardır .Yer altı kaynaklarının tespitinde bölge bir rezerv belirleme çalışması yapılmamıştır.Yerüstü doğal zenginlik olarak ormanlar ilk sırayı almaktadır.

        İlçe Nüfusu 1997 sayımına göre ilçe Merkezi 7506 köyler 1732 olmak üzere toplam 9238 dir .2007 yılı Nüfus sayımına göre ilçe Merkezi 5837 , köyler 1986 olmak üzere toplam 7823 tür.Köy karakollarındaki asker sayısındaki artış ve terörün etkisiz hale getirilmesinden ötürü yaşanan geri dönüşler nedeni ile bir önceki nüfus sayımına göre köylerde önemli nüfus artışı görülmektedir.
     Ancak geçmiş nüfus sayımlarına göre ilçe nüfusunda büyük azalmalar meydana gelmiştir.Örneğin 1990 nüfus sayımına göre köylerimizde 7027 nüfus yaşamaktaydı .

            Geçmişe oranla İlçe nüfusunda meydana gelen azalma nedenleri ise şöyledir.

            --İş sahalarının bulunmayışı , işsizlik .

            --tarıma elverişli arazilerin yetersizliği .

            --Meraların azlığı .

            --Bölücü ve yıkıcı örgütlerin korkusundan köylerini terkedenler .

İlçe Nüfusunun  Çeşitli Mesleklere Göre Dağılımı

            İmalat sanayi ve ticaret tarım dışı kesimleri hayli geri olan Hozat İlçesinde faal nüfusun büyük bölümü tarım ve hayvancılık kesiminde çalışır .Ancak İlçenin topoğrafik yapısı , iklim ve bu gibi doğal koşulların elverişsizliği yüzünden tarım kesimi de pek gelişkin değildir .İlçenin bu geri ekonomik yapısı çok düşük verimlilikle çalışan yardımcı aile bireylerinin faal nüfus içindeki payının çok yüksek orana ulaşmasına yol açmıştır.

            İlçede küçük işletmelerin egemen oluşu , ücretli oranın düşük bu karşılık kendi hesabına çalışanların yüksek olmasına yol açmıştır.Aynı zamanda faal kadın nüfusunun %95 ‘i aile içinde ücretsiz çalışmasında ücretli nüfus sayısının da düşürmektedir .Faal nüfusun mesleklere göre dağılımı ise aşağıda gösterildiği gibi tahmin edilmiştir.

              Meslekler Yüzde Olarak Oran

    Tarım ve Hayvancılı                                         64

    Ticaret                                                            10

     Kamu kesiminde Çalışanlar                              20

     Ücretli İşçiler                                                   5

      Diğerleri                                                          1 

Nüfusun Eğitim Durumuna Göre Dağılımı             

            Hozat İlçesinde nüfusun eğitim durumu Ülke geneline göre normalin üstündedir .Sosyal Ekonomik bakımdan geri olduğu düşünülürse eğitim düzeyinin göreceli yüksek olduğu söylenebilir.İmalat ve ticaretin gelişmesi ve ekilebilir toprakların azlığı nedeniyle çoğunlukla gençleri eğitme yöneltmiş ve eğitim yoluyla iş sahibi olma düşüncesi yaygındır .Okur –Yazır oranı %92 tahmin edilmiştir. 

            Nüfusun eğitim durumuna göre dağılımı ise söyle tahmin edilmektedir. 

Eğitim Kademesi    :                                 Yüzde Olarak Oran :

Yüksek Okul                                                              7

Ortaöğretim                                                                30

İlköğretim                                                                   35

Okur-yazar                                                                 20

Okur-yazar olamayan                                                  8        ​

Önemli Telefon Numaraları

Kaymakamlık: (0428) 561 20 01 

Emniyet Müdürlüğü: (0428) 561 20 84
Jandarma: (0428561 28 69 - 70

Belediye Başkanlığı:(0428561 20 10 
Sağlık Ocağı: (0428) 561 20 16

 
​​​
  • CİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Polis Akademisi
  • Turn Back Crime