Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Alt İşveren İşçilerinin 696 Sayılı KHK Kapsamında Kadroya Geçişleri İle İlgili Sınav Sonucu
05.03.2018  

Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak sınava alınması uygun görülen ekli listedeki (21) kişinin sınav işlemi Tunceli Valilik Makamının 10/01/2018 tarih ve 87865955.56984(311410)-2018/80 sayılı onayı ile oluşturulan Sınav Komisyonunca 05/03/2018 günü, saat:10:00’da Müdürlüğümüz makam katında bulunan brifing salonunda yapılarak saat:11:00’da tamamlanmıştır.

 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Çal.ve Sos.Güv.Bakanlığı Tebliğ) Tebliğ hükümleri doğrultusunda sınavda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren (4) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. İtirazlar sınav kurulunca (4) gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir.​​

 
 
  • CİMER
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Derneği
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Polis Akademisi
  • Turn Back Crime